Sammansättningteknik

Slits, tapp och nar.

Centrumtappning

Sink.

Limmfog i Furu med framkant av Björk.